Med vennlig hilsen

Randi Vikan

En liten og annerledes butikk i det gamle meieriet fra 1912. Holmeknappen kai. Velkommen skal dere være.

Med vennlig hilsen

Randi Vikan